Ne postoji čovek za koga se može sa sigurnošću tvrditi da nema apsolutno nikakve predispozicije za nastanak prosirenih vena .Svi ljudi imaju manje…